تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

نرم افزارها، کتاب ها و جزوه های نایاب . فروش کالاها با تخفیف ویژه

نرم افزارهای بسیار کم یاب و فوق العاده، فروش کالا از جمله لباس زنانه، لباس مردانه، تی شرت مردانه، زنانه، لباس بچه گانه، فروش لوازم بهداشتی و...با تخفیف ویژه


دسته بندی سایت

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 1038
 • بازدید دیروز : 3067
 • بازدید کل : 664318

حسابرسی 339 ص


حسابرسی 339 ص

 

«فهرست مندرجات»

عنوان : صفحه :

فصل اول ) آشنایی با حسابرسی، استانداردهای حسابرسی و گزارش حسابرسان

پرسش های چهارگزینه ای ..................

فصل دوم ) آیین رفتار حرفه ای و مسئولیت های قانونی حسابرسان

پرسش های چهارگزینه ای ..................

فصل سوم ) حرفه حسابرسی مستقل

پرسش های چهارگزینه ای ..................

فصل چهارم ) کنترل های داخلی

پرسش های چهارگزینه ای ..................

فصل پنجم ) حسابرسی مبتنی بر ریسک

پرسش های چهارگزینه ای ..................

فصل ششم ) شواهد حسابرسی

پرسش های چهارگزینه ای ..................

فصل هفتم ) نمونه گیری در حسابرسی

پرسش های چهارگزینه ای ..................

فصل هشتم ) کاربرگ های حسابرسی و کنترل کیفیت کار حسابرسی

پرسش های چهارگزینه ای ..................

 

مقدمه :

 

«فهرست مندرجات»

عنوان : صفحه :

 

 

تعریف حسابرسی :

تعریف حسابرس مستقل و بازرس قانونی :

نقش اعتباردهی حسابرسی :

پیشرفت های عمده حسابرسی در قرن بیستم :

هدف های حسابرسی :

پیدایش فنون نمونه گیری :

کنترل های داخلی به عنوان مبنای آزمون و نمونه گیری :

مراحل تکامل حسابرسی :

عوامل توجیه کننده تقاضا برای حسابرسی :

موارد استفاده از حسابرسی :

فواید حسابرسی برای واحدهای تجاری :

فواید حسابرسی برای صاحبان سرمایه :

فواید حسابرسی برای اشخاص ثالث :

انواع حسابرسی :

انواع حسابرسی از لحاظ دلیل ارجاع کار :

1 ) حسابرسی الزامی :

2 ) حسابرسی اختیاری :

انواه حسابرسی از لحاظ سازمانی :

1 ) حسابرسی داخلی :

2 ) حسابرسی مستقل :

انواع حسابرسی از لحاظ زمان انجام کار :

1 ) حسابرسی ضمنی :

2 ) حسابرسی نهایی :

انواع حسابرسی از لحاظ حدود رسیدگی :

1 ) حسابرسی کامل :

2 ) حسابرسی محدود (ویژه) :

انواع حسابرسی از لحاظ سایر موارد :

1 ) حسابرسی صورت های مالی :

2 ) حسابرسی رعایت :

3 ) حسابرسی عملیاتی :

4 ) حسابرسی مدیریت (عملکرد) :

روش های حسابرسی :

استانداردهای حسابرسی :

استانداردهای عمومی (صلاحیت فردی حسابرسان) :

1 ) صلاحیت و آموزش فنی :

2 ) استقلال رأی :

3 ) اعمال مراقبت های حرفه ای :

استانداردهای اجرای عملیات (اجرای عملیات حسابرسی) :

1 ) برنامه ریزی کافی و سرپرستی :

2 ) کسب شناخت کافی از ساختار کنترل داخلی :

3 ) کسب شواهد کافی و قابل اطمینان :

استانداردهای گزارشگری (محتوای گزارش حسابرسان) :

1 ) طبق استانداردهای حسابداری بودن یا نبودن صورت های مالی :

2 ) تعیین موارد رعایت یکنواختی :

3 ) کفایت افشا :

4 ) اظهارنظر درباره کلیت صورت های مالی یا عدم اظهار نظر :

گزارش حسابرسان :

گزارش مقبول :

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

شرکت آلفا (سهامی عام)

24 اردیبهشت ماه 2×13 مؤسسه حسابرسی الفبا

1 ) بند مقدمه :

2 ) بند حدود رسیدگی :

3 ) بند اظهار نظر :

سایر انواع گزارش های حسابرسان :

گزارش مشروط :

گزارش مردود :

گزارش عدم اظهار نظر :

محدودیت در دامنه رسیدگی :

ابهام :

پرسش های چهارگزینه ای :

آیین رفتار حرفه ای در حسابرسی مستقل[1] :

1 ) اصول بنیادی :

2 ) احکام :

اهداف حرفه حسابداری :

1 ) اعتبار :

2 ) حرفه ای بودن :

3 ) کیفیت خدمات :

4 ) اطمینان :

اصول بنیادی :

1 ) درستکاری :

2 ) بیطرفی :

3 ) صلاحیت و مراقبت حرفه ای :

4 ) رازداری :

5 ) رفتار حرفه ای :

6 ) اصول و ضوابط حرفه ای :

احکام :

بخش اول

احکام قابل اجرا توسط کلیه حسابداران رسمی :

1 ) درستکاری و بیطرفی

2 ) تضاد منافع :

3 ) صلاحیت حرفه ای :

الف ) کسب صلاحیت حرفه ای :

ب ) حفظ صلاحیت حرفه ای :

4 ) راز داری :

5 ) آگهی :

بخش دوم

احکام قابل اجرا توسط حسابداران رسمی شاغل :

1 ) استقلال[2] :

داشتن هر گونه رابطه مالی با صاحبکار :

داشتن هر گونه رابطه شغلی با صاحبکار :

ارائه خدمات تخصصی حرفه ای به صاحبکاران :

روابط شخصی و خانوادگی :

حق الزحمه :

حق الزحمه مشروط :

خرید کالا و پذیرش هدایا و پذیرایی :

شرکای سابق :

دعاوی حقوقی :

ارتباط طولانی کارکنان ارشد با یک صاحبکار :

2 ) صلاحیت حرفه ای :

3 ) حق الزحمه :

4 ) فعالیت های ناسازگار با حرفه حسابدار رسمی شاغل :

5 ) ارتباط با سایر حسابداران رسمی شاغل :

الف ) جایگزینی یک حسابدار رسمی شاغل :

ب ) پذیرش کار جدید :

6 ) استخدام کارکنان شاغل نزد حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی دیگر :

7 ) ارائه گزارش (نتیجه) خدمات حرفه ای :

8 ) آگهی[3] و تبلیغات :

* انتصابات و تغییرات :

* حسابداران رسمی آماده همکاری :

* دفتر راهنما :

* انتشار کتب و مقالات، مصاحبه، سخنرانی یا مشارکت در برنامه های مربوط به رسانه های گروهی :

* دوره های کارآموزی، همایش ها و برنامه های حرفه ای مشابه :

* جزوات و مدارک مربوط به آموزش حرفه ای :

* استخدام کارکنان :

* اطلاعات مربوط به سوابق و تجربیات حرفه ای :

* سربرگ و تابلو مؤسسه حسابرسی :

* درج نام حسابدار شاغل در مدارک منتشر شده توسط صاحبکار :

بخش سوم

احکام قابل اجرا توسط حسابداران رسمی غیر شاغل :

1 ) تضاد بین تعهدات اخلاقی به کارفرما و پایبندی به اصول حرفه ای :

2 ) حمایت از همکاران حرفه ای :

3 ) صلاحیت حرفه ای :

4 ) ارائه اطلاعات :

ضمانت اجرای احکام :

مسئولیت های قانونی حسابرسان[4] :

1 ) سهل انگاری :

2 ) قصور :

3 ) تقلب :

4 ) اشتباه :

مسئولیت حسابرسان در مقابل صاحبکاران و اشخاص ثالث :

مسئولیت حسابرسان نسبت به کشف اشتباهات و تخلفات (تقلب) :

پرسش های چهار گزینه ای :

مؤسسه حسابرسی :

تشکیلات سازمانی مؤسسات حسابرسی :

مسئولیت های کارکنان حرفه ای :

شرکا :

مدیران :

سرپرستان :

حسابرسان ارشد :

حسابرسان :

کمک حسابرسان :

برنامه ریزی حسابرسی :

پذیرش صاحبکار جدید حسابرسی

کسب شناخت از فعالیت واحد مورد رسیدگی

تماس با حسابرسان قبلی :

قرارداد حسابرسی :

مستند سازی مراحل برنامه ریزی :

طرح حسابرسی :

برنامه حسابرسی :

بودجه زمانی :

فرآیند حسابرسی :

هدف و اصول کلی حسابرسی صورت های مالی :

دامنه حسابرسی :

اطمینان معقول :

اهمیت :

خطر حسابرسی :

خطر ذاتی :

خطر کنترل :

خطر عدم کشف :

رابطه بین اهمیت و خطر حسابرسی :

پرسش های چهار گزینه ای :

مفهوم کنترل داخلی :

طبقه بندی کنترل های داخلی :

1 ) کنترل های داخلی اداری (عملیاتی) :

2 ) کنترل های داخلی حسابداری (مالی) :

انواع کنترل های داخلی حسابداری :

1 ) کنترل های پایه (اولیه) :

2 ) کنترل های انضباطی (ثانویه) :

الف ) کنترل های حفاظتی :

ب ) کنترل های سرپرستی :

 

ج ) کنترل های تفکیک وظایف :

ابزارهای دستیابی به کنترل های داخلی :

محیط کنترلی :

طرز تفکر مدیریت و نحوه اجرای آن :

ساختار سازمانی :

روش های مدیریت نیروی انسانی:

پیش بینی مالی و بودجه:

حسابرسی داخلی:

وجه تمایز حسابرسان داخلی با حسابرسان مستقل:

کمیته حسابرسی :

سیستم حسابداری :

مهمترین نکات کنترل داخلی در مورد سیستم حسابداری دریافت ها و پرداخت های نقدی :

مهمترین نکات کنترل داخلی در مورد «سیستم حسابداری فروش و مطالبات» :

مهمترین نکات داخلی در مورد «سیستم حسابداری خرید» :

مهمترین نکات داخلی در مورد «سیستم حسابداری دارایی های ثابت» :

مهمترین نکات کنترل داخلی در مورد «سیستم حسابداری حقوق و دستمزد» :

روش های کنترل :

تفکیک مسئولیت ها :

محدودیت های ذاتی سیستم کنترل داخلی :

ارزیابی سیستم کنترل داخلی توسط حسابرسان :

کسب شناخت از سیستم کنترل داخلی :

1 ) چرخه فروش و وصول :

2 ) چرخه خرید :

3 ) چرخه تولید :

4 ) چرخه حقوق و دستمزد :

5 ) چرخه تأمین مالی :

منابع کسب اطلاعات درباره کنترل های داخلی :

مستند سازی کسب شناخت از سیستم کنترل داخلی :

پرسش نامه کنترل های داخلی :

شرح نوشته سیستم کنترل داخلی:

نمودگر سیستم کنترل داخلی:

آزمون شناخت سیستم:

بر آورد اولیه خطر کنترل و طراحی آزمون های اضافی کنترل ها:

اجرای آزمون های رعایت روش ها و آزمون های اضافی کنترل ها:

بر آورد نهایی خطر کنترل و طراحی آزمون های محتوا:

اتکا بر کار حسابرسان داخلی:

تهیه نامه مدیریت:

کنترل داخلی در واحد های تجاری کوچک:

پرسش های چهار گزینه ای:

نحوه کلی حسابرسی صورت های مالی :

بخش اول

برنامه ریزی حسابرسی :

3

1 ) برآورد خطر عدم کشف ناشی از بررسی تحلیل مقدماتی (APR) :

4

1 ) برآورد خطر ذاتی (IR) :

1 ) در سطح صورت های مالی (در سطح واحد مورد رسیدگی)

 

2 ) در سطح مانده حساب ها و گروه های معاملات

1 ) شناخت اولیه از سیستم کنترل داخلی و برآورد اولیه از خطر کنترل (CR) :

6

1 ) برآورد اهمیت[5] (M) :

7

1 ) تعیین خطر قابل پذیرش حسابرسی (AAR) :

8

1 ) برآورد اولیه از خطر عدم کشف ناشی از آزمون جزئیات (TDDR) :

9

1 ) تهیه بودجه و تنظیم قرارداد حسابرسی :

10

1 ) تعیین اعضای گروه حسابرسی:

بخش دوم

شناخت سیستم های حسابداری وکنترل داخلی و بر آورد نهایی خطر کنترل:

بخش سوم

بر آورد خطر عدم کشف :

بخش چهارم

طراحی، اجرا و ارزیابی نتایج آزمون های محتوا:

1

4 ) اجرای بررسی تحلیلی و تعیین خطر بررسی تحلیلی (APR) :

2

4 ) طراحی و اجرای آزمون جزئیات مانده حساب و گروه معاملات:

3

4 ) ارزیابی نتایج حاصل از اجرای آزمون جزئیات:

پرسش های چهار گزینه ای:

شواهد کافی و قابل اطمینان :

روش های کسب شواهد حسابرسی :

کنترل های داخلی :

مشاهده :

مدارک کتبی :

سندرسی :

روش های تحلیلی :

زمان بندی اجرای روش های تحلیلی :

محاسبات:

نظرات کارشناسان:

پرس و جو:

تاییدیه مدیران:

مخارج تامین شواهد:

شواهد حاصل از رویداد های بعد از تاریخ تراز نامه:

روش های رسیدگی به رویداد های بعد از تاریخ تراز نامه:

رویداد های شناسایی شده پس از تاریخ گزارش حسابرس و پیش از انتشار صورت های مالی:

رویداد های شناسایی شده پس از انتشار صورت های مالی:

شواهد مربوط به معاملات با اشخاص وابسته:

پرسش های چهار گزینه :

نمونه گیری آماری و غیرآماری :

نمونه گیری آماری :

نمونه گیری غیر آماری :

انتخاب اقلام نمونه :

1 ) انتخاب تصادفی :

2 ) انتخاب منظم :

3 ) انتخاب بی نظم :

4 ) روش طبقه بندی :

5 ) روش قطعه ای :

اندازه نمونه :

خطر نمونه گیری :

خطر نمونه گیری در آزمون کنترل ها :

1 ) خطر اتکای کمتر از واقع بر سیستم کنترل داخلی :

2 ) خطر اتکای بیش از واقع بر سیستم کنترل داخلی :

خطر نمونه گیری در آزمون های محتوا :

1 ) خطر رد کردن نادرست [6]:

2 ) خطرپذیرش نادرست[7] :

ارزیابی نتایج نمونه :

1 ) تجزیه و تحلیل هر یک از اشتباهات کشف شده در نمونه :

2 ) تعمیم اشتباهات کشف شده در نمونه به کل جامعه :

3 ) مقایسه مجموع اشتباهات و تحریفات کشف شده یا اشتباه قابل تحمل و برآورد دوباره خطر نمونه گیری :

پیوست : عوامل مؤثر بر اندازه نمونه :

الف ) در آزمون کنترل ها :

ب ) در آزمون های محتوا :

پرسش های چهار گزینه ای

کار برگ حسابرسی:

اهداف کاربرگ های حسابرسی:

شکل و محاوای کاربرگ های حسابرسی:

محرمانه بودن، مراقبت و نگهداری و مالکیت کاربرگ های حسابرسی:

کاربرگ های حسابرسی و مسئولیت حسابرسان:

انواع کاربرگ ها :

 

کاربرگ های عمومی :

کاربرگ نهایی :

کاربرگ اصلی :

کاربرگ اصلاحات پیشنهادی و تعدیلات طبقه بندی :

کاربرگ تفصیلی :

کاربرگ تجزیه و تحلیل :

کاربرگ صورت مغایرت :

کاربرگ های محاسباتی :

مدارک مؤید :

سازماندهی کاربرگ های حسابرسی :

پرونده جاری :

پرونده دائمی :

کنترل کیفیت کار حسابرسی :

 

کنترل کیفیت در سطح مؤسسه حسابرسی :

1 ) الزامات حرفه ای :

2 ) مهارت و صلاحیت حرفه ای :

3 ) تقسیم کار :

4 ) نظارت :

5 ) مشاوره :

6 ) پذیرش و حفظ صاحبکار :

7 ) کنترل و بازبینی :

کنترل کیفیت در سطح هر کار حسابرسی :

1 ) هدایت کار :

2 ) سرپرستی :

3 ) بررس کار :

بررسی همپیشگان :

پرسش های چهارگزینه ای :

پاسخنامه پرسش های چهارگزینه ای

اصول حسابرسی 1

 فهرست منابع :

  آیین رفتار حرفه ای جامعه حسابداران رسمی ایران در تاریخ 10/10/1382 توسط شورای عالی جامعه تصویب و در تاریخ 28/11/1382 توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تأیید شده و از آن لازم الاجرا می باشد. مطالبی که در ادامه مورد بحث قرار می گیرد عمدتاً از آیین نامه مذکور استخراج شده است.

مفهوم استقلال مطلق نیست، بلکه استقلال یم موضوع نسبی است و استقلال حسابرس به لحاظ ارتباط با صاحبکار و دریافت حق الزحمه از وی نمی تواند به طور کامل باشد. طبق آیین رفتار حرفه ای، حسابرسان مستقل باید در تمام مراحل حسابرسی استقلال خود را حفظ کنند.

استقلال از دو جنبه قابل بررسی است :

1 ) استقلال واقعی : یعنی توانایی حسابرسان مستقل برای حفظ بیطرفی فکری در طول دوره قرارداد.

2 ) استقلال ظاهری : یعنی این که رابطه حسابرسان با صاحبکار باید به گونه ای باشد که از دید اشخاص ثالث (جامعه)، حسابرسان مستقل به نظر برسند.

استقلال در مورد خدمات اعتباردهی حسابرسان شامل حسابرسی صورت های مالی، بررسی صورت های مالی (بررسی اجمالی) و روش های مورد توافق کاربرد دارد و در مورد خدمات تنظیم صورت های مالی، خدمات مالی، حسابداری و مالیاتی و ... که مستلزم اظهارنظر حرفه ای نسبت به اطلاعات مالی توسط حسابدار رسمی شاغل نیست و تنها صاحبکاران ذینفع آن ها می باشند، کاربرد ندارد. چرا که حسابرسان در ارائه این نوع خدمات اطمینان نمی دهند.

 


مبلغ واقعی 15,000 تومان    20% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 12,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۳ آذر ۱۳۹۷               تعداد بازدید : 33

برچسب های مهم

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما کلا یک چیز دیگه رو ...

کارآمدترین استراتژی معامله پرسود باینری آپشن

کارآمدترین استراتژی معامله پرسود باینری آپشن

آموزش بصورت تصویری بوده و از تمامی مراحل ابتدایی تا انتهایی استراتژی با استفاده ازویدئو توضیحات کامل داده شده است ماحصل 6سال تجربه شخصی بنده در زمینه بروکر الیمپ ترید هست که طی سالها تجربه بارها طبق روند آپدیت شده و به پختگی لازم رسیده . تصمیم گیری سختی انجام دادم و ...

نرم افزارکنترل گوشی فرزندان و همسر(فوق حرفه ای و

نرم افزارکنترل گوشی فرزندان و همسر(فوق حرفه ای و

نرم افزارکنترل گوشی همسر و فرزندان(فوق حرفه ای و VIP) از جمله گزارشاتی که می توانید با این پکیج به آن ها دسترسی داشته باشید و برای شما ارسال می کند عبارتند از: SMS های ورودی، خروجی بدون امکان حذف شدن و ارسال گزارش لحظه ای به همراه شماره فرد و متن پیام، تماس های ورودی،خروجی و از ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

پکیج کسب درآمد از اینترنت

پکیج کسب درآمد از اینترنت

پکیج کسب درآمد از طریق اینترنت با سلام خدمت شما دوست عزیز امیدوارم هرجا که هستید سلامت باشید. ببینید دوست عزیز ما پکیج رو جوری درست و طراحی کردیم، که چه یک خانم خانه دار چه یک دانشجو چه.... قادر هست از طریق این پکیج کسب درآمد کند. شما فقط به یک خط اینترنت و به یک موبایل یا ...

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد تالیف ریتا اتکینسون و ریچارد اتکینسون ترجمه محمد تقی براهنی و بهروز بیرشک منبع آزمون ارشد روانشناسی شامل 716 صفحه در قالب فایل pdf ...

زندگی شیرین

زندگی شیرین

اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به ...

دریافت فایل : زندگی شیرین
دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

معرفی کتاب:(روان درمانی اگزیستانسیال فارسی) روان درمانی اگزیستانسیال گونه ای روان درمانی پرکار یا پویه نگر است. پویا اصطلاحی ست که در حیطه ی بهداشت روان به چهره روان پویه شناسی بسیار بهره گیری می شود؛ و اگر کسی بخواهد یگانه از اساسی ترین ویژگی های رویکرد اگزیستانسیال را ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی ...

کسب درامداز اینترنت تضمینی

کسب درامداز اینترنت تضمینی

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 ابان 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم بعضی افراد به سایت شاهین زند با نام نوین بینش پیام ارسال می کنند و توضیح می دهند مبلغی را جهت خرید این کتاب پرداخت کرده اند ولی کتابی در اختیار آن ها قرار نگرفته است. متاسفانه بعضی افراد سودجو از نام این کتاب و نام شاهین زند استفاده کرده ...

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ اصلی کلیک کنید برای رفتن به سایت نمایندگی ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

اگه واقعا خواهان تغییر و درآمدزایی هستید، این صفحه رو کامل مطالعه کنید، در غیر این صورت میتونید با خیال راحت این صفحه رو ترک کنید :) این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید ...

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

معرفی کتاب:زمینه روانشناسی هیلگارد (متن کامل) نويسنده:اتکینسون مترجم:دکتر براهنی فرمت کتاب:پی دی افpdf(کیفیت عالی) زبان کتاب:فارسی سفارش کتاب(pdf,چاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 ...

نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

با سلام خدمت تمام عزیزانی که از سایت فروشگاهی کافه فایل دیدن میکنند اول دوستان میخواستم قبل از فروش بسته ادد ممبر تلگرام یک توضیحی رو براتون بدم : جدیدا در بین برخی از سایت ها متاسفانه شاهد فروش این بسته هستیم اما این دوستان با بداخلاقی هایی که دارند نمیخواهند اطلاع بدن که ...

اندیکاتور ای کیو آپشن

اندیکاتور ای کیو آپشن

نام این اندیکاتور ای کیو آپشن هست ولی میتوانید در سایت الیمپ هم ازش استفاده کنید به درخواست دوستان این اندیکاتور به صورت تکی در سایت قرار گرفته ...

ملت عشق

ملت عشق

کتاب ملت عشقعنوان پرفروش ترین کتاب تاریخ ترکیه را به دست آورده است. این کتاب در ایران هم با استقبال بسیار خوبی مواجه شده و توانسته است طرفداران زیادی پیدا کند. در قسمتی از پشت جلد کتاب آمده است: مولانا خودش را «خاموش» می نامید؛ یعنی ساکت. هیچ به این ...

دریافت فایل : ملت عشق
تماس ناشناس و رایگان با شماره دلخواه+شماره مجازی

تماس ناشناس و رایگان با شماره دلخواه+شماره مجازی

برنامه تماس رایگان با دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که با وی تماس ...

اندیکاتور باینری

اندیکاتور باینری

اندیکاتور باینری در این محصول فقط اندیکاتور باینری قرار داده شده به درخواست کاربران گرامی . خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت ...

دریافت فایل : اندیکاتور باینری
دانلود کتاب حقوق اساسی 1 - حسن خسروی - حقوق پیام

دانلود کتاب حقوق اساسی 1 - حسن خسروی - حقوق پیام

دانلود کتاب حقوق اساسی 1 تالیف دکتر حسن خسروی منبع رشته حقوق پیام نور شامل 221 صفحه در قالب فایل pdf ...

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

مادر احسان از دستش کلافه شده است. احسان ۱۰ سال دارد و در کلاس چهارم ابتدایی تحصیل می‌کند. او گاهی اوقات رفتارهای بد و پرخاشگرانه‌ای از خود نشان می‌دهد. احسان وقتی عصبانی می‌شود همه چیز را به هم می‌ریزد؛ از کوسن‌های مبل که به اطراف پرتاب می‌شود بگیرید تا کاغذ ...

پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

کاملترین پکیج برنامه های ردیابی و کنترل گوشی همسر و فرزند + آموزش برنامه های پکیج: آموزش ردیابی گوشی سرقت شده بدون نصب برنامه برنامه اندروید ردیابی با ارسال پیامک و بدون نیاز به فعال بودن GPS برنامه اندروید کنترل کامل گوشی و دریافت پیامک ها و تماس ها و ...

کتاب نظریه های حسابرسی دکتر جواد رضازاده

کتاب نظریه های حسابرسی دکتر جواد رضازاده به تعداد 46 صفحه pdf دو طرف اسکن مناسب دانشجویان ارشد و دکتری حسابداری شامل سرفصل های زیر می باشد فصل اول: علم و عمل حسابرسی فصل دوم: در این فایل موجود نمی باشد فصل سوم: عرضه و تقاضای اطلاعات حسابداری فصل چهارم: تقاضا برای حسابرسی فصل ...

دانلود برنامه رستاخیز مردگان

دانلود برنامه رستاخیز مردگان

کتاب رستاخیز مردگان با ترجمه فارسی فرمت فایل:APK حجم:10مگابایت کتاب نکرونومیکون رستاخیز مردگان (همراه با ترجمه فارسی آن) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند. نام دیگرش اما الضعیف است. نویسنده اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ۶۹۹ ...

دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

پوکویو (اسپانیایی: Pocoyó) نام یک مجموعهٔ تلویزیونی کارتونی اسپانیایی-بریتانیایی است که ویژه کودکانِ پیش‌دبستانی ساخته شده است و خالق آن «گی‌یرمو گارسیا کارسی»، «کُلمن لوپز»، «لوئیس گایه‌گو» و «دیوید کانتویا» هستند. تاکنون دو فصل از این مجموعه ...

علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی

علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی

یک مجموعه کامل از تمام علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی وعربی و فارسی که کابرد بسیار زیادی دارد . امیدوارم از این محصول نهایت استفاده را ببرید. ...

تایپ در منزل با درآمد عالی

تایپ در منزل با درآمد عالی

پکیج عالی تایپ و ترجمه ی متون در منزل با درآمد بالا اگر دانشجو هستید و دنبال کار در منزل با پورسانت عالی هستید. اگر دنبال کارهایی از قبیل تایپ و ترجمه در منزل هستید. دیگر نگران بیکاری نباشید بهترین پکیج تایپ و ترجمه ی متون با ...

دانلود کتاب ایموشن کد و بادی کد نوشته دکتر بردلی

دانلود کتاب ایموشن کد و بادی کد نوشته دکتر بردلی

دارای 200 صفحه کامل ترین ورژن کتاب با این کتاب به صورت خیلی ساده، روان و روشن میتوان ای اف تی یا همان ضربه ترابی را در کمترین زمان ممکن یاد گرفت و از از برایه آزاد سازی احساسات گیر افتاده خود کمک بگیرید با کمک ای اف تی میتوان تمام بیماری هایه ناشی از احساسات گیر افتاده را ...

محبوب ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا


مطالب تصادفی

 • پاورپوینت "آنمی همولیتیک" 29 اسلاید
 • پاورپوینت"انبار داده یا Data Warehousing در 31 اسلاید
 • پاورپوینت "آناليز رياضي 2 رشته رياضي و آمار " 377 اسلاید
 • پاورپوینت"شبکه های کامپیوتری پیشرفته " 57 اسلاید
 • پاورپوینت "آموزش مقدماتی تجارت الکترونیک" 31 اسلاید
 • علائم هشدار دهنده سرطان معده
 • هشت جلد کتاب طب سنتی مخصوص اندروید
 • خرید کفش ساقدار دخترانه Vans طرح OldSkool با قیمت باور نکردنی
 • حراج تی شرت آستین بلند Kargo
 • خرید ست پالتو و تونیک زمستانه پرند با قیمت باور نکردنی
 • خرید شلوار اسلش مردانه Glory با تخفیف
 • خرید ست هودی مردانه و زنانه Nike با تخفیف عالی

moballegh1149@gmail.com

نرم افزارها، کتاب ها و جزوه های نایاب