تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

نرم افزارها، کتاب ها و جزوه های نایاب . فروش کالاها با تخفیف ویژه

نرم افزارهای بسیار کم یاب و فوق العاده، فروش کالا از جمله لباس زنانه، لباس مردانه، تی شرت مردانه، زنانه، لباس بچه گانه، فروش لوازم بهداشتی و...با تخفیف ویژه


دسته بندی سایت

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 255
 • بازدید دیروز : 3174
 • بازدید کل : 162855

ارائه مدل تخمین هزینه ترانزیت جاده ای کالا


ارائه مدل تخمین هزینه ترانزیت جاده ای کالا

پایان نامه "ارائه مدل تخمین هزینه ترانزیت جاده ای کالا"

فهرست

فصل اول :مقدمه و اهمیت موضوع ۱-۱- تعریف موضوع ۲-۱- اهمیت موضوع و علت انتخاب آب ۳-۱- محدوده تحقیق ۴-۱- محدودیتها و مشکلات ۵-۱- روش تحقیق فصل دوم : کاوش در متون و مطالعات انجام شده و بررسی آمار ترانزیتی کشور ۱-۲- تعریف پایانه مرزی ۱-۱-۲- اهداف وظایف پایانه مرزی ۲-۲- تعاریف مهم در ترانزیت کالا و پایانه مرزی ۳-۲- مطالعات انجام شده ۴-۲- آمار ترانزیت کالای نفتی و غیر نفتی در مرزهای کشور طی ۱۲ ماهه سال ۱۳۸۴ ۵۲- آمار ترانزیت کالای نفتی و غیرنفتی در مرزهای کشور طی ۶ ماهه سال ۱۳۸۵ ۶-۲- بررسی آمار ترانزیتی کالا از پایانه مرزی مهران - به کشور عراق فصل سوم: متدولوژی تحقیق و بررسی پارامترهای موثر برهزینه ترانزیت جاده ای کالا ۱-۳- هزینه حمل و نقل و انواع آن ۱-۱-۳- هزینه های ثابت

 

۲-۱-۳- هزینه های جاری یا متغیر ۲-۳- شناخت عوامل مستقیم و غیر مستقیم موثر بر هزینه های متغییر حمل و نقل و ترانزیت کالا و طریقه شناسایی این عوامل ۳-۳- بررسی عوامل موثر بر هزینه ترانزیت ۱-۳-۳- وزن کالا حمل شده ۲-۳-۳- مسافت حمل شده

 

۳-۳-۳- شاخص عرضه و تقاضا و میزان تقاضا در مرزهای خاص ۴-۳-۳- احتمال پارگیری در مسیر برگشت ۵-۳-۳- نوع مسیر حمل کالا ۶-۳-۳- آب و هوا در هنگام حمل کالا ۷-۳-۳- مشخصه های کالا ۸-۳-۳- نوع وسیله نقلیه

 

فهرست جداول

 

جدول ۱-۱ خلاصه آمارهای حمل و نقل جاده ای کشور طی سالهای ۸۳-۱۳۷۵ جدول ۱-۲- آمار ترانزیت کالاهای نفتی و غیرنفتی طی ۳ ماهه سال ۱۳۸۵ جدول ۲-۱ وضعیت پایانه های مرزی کشور جدول ۲-۲ وضعیت متغیرهای مربوط به واردات و صادرات کالا جدول ۲-۳ میزان جابه جایی کالاهای نفتی و غیرنفتی در ۱۲ ماهه ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ جدول ۲-۴ آمار کالاهای حمل شده از مرزهای جاده ای طی ۱۲ ماهه ۸۴ جدول ۲-۶مقایسه ترانزیت موادنفتی، غیرنفتی وسوآپ در ۶ ماهه اول سالهای ۱۳۸۴ و۱۳۸۵ جدول ۲-۷مقایسه ترانزیت کالا طی ۶ ماهه اول سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ | جدول ۳- ۱- نمونه ای از جداول آیین نامه آشتو. میزان هزینه های استفاده کننده برای اتومبیل ۳۷ جدول ۳-۲-میزان هزینه حمل ونقل ناشی از مجموع هزینه عملکردی وهزینه زمان سفر جدول ۳-۳- میانگین کرایه هرتن-کیلومتر طی شده در داخل کشور از سال ۱۳۸۰ تاسال ۱۳۸۴ ۴۲ جدول ۳-۴-کرایه هرتن - کیلومتر طی شده به تفکیک استان مقصد از سال ۸۲ تاسال ۸۴ ۴۳ جدول ۳-۵- بررسی محموله های متقاضی خدمات بین اللملی در ماه های مختلف سال ۸۲ ۴۵ جدول ۳-۶- بررسی محموله های متقاضی خدمات بین اللملی در ماه های مختلف سال ۸۳ ۴۶ جدول ۳-۷- تغییرات حمل بار توسط کامیونهای ایرانی در بخش بین المللی در سالهای مطالعه ۴۶ جدول ۳-۸- مشخصات شاخص جاده های منتهی به پایانه جدول ۳-۹- میانگین هر تن- کیلومتر طی شده مربوط به کالا های عمده در کشور جدول ۳-۱۰- قیمت دلار در ماه های مختلف (به صورت میانگین برای هر ماه)| سالهای ۱۳۸۴ و۱۳۸۵ جدول ۳-۱۱- مشخصات شاخص ساعات کاری و امتیازهای مربوطه جدول ۳-۱۲- شاخص همکاری دستگاههای مرتبط جدول ۴-۱- فیلدهای ورودی به نرم افزارهای SPSS و S- PLUS جدول ۴-۲-تعداد وسایل نقلیه عمومی باری جدول ۴-۳- هزینه دلاری ناشی از عبور از کشورهای آسیای میانه و ترکیه از کشور ایران به کشور عراق

* * * * * * *

 

جدول ۴-۴- خلاصه اطلاعات جمع آوری شده در مورد هزینه های بهره برداری ناوگان مورد مطالعه جدول ۴-۵-ضرایب همبستگی متغییرهای ورودی(خروجی نرم افزار) جدول ۴-۶-بررسی مدل های مختلف بین کرایه ومسافت طی شده در داخل کشور

خروجی نرم افزار)| جدول ۴-۷-بررسی مدل های مختلف بین کرایه و مسافت طی شده در خارج کشور خروجی نرم افزار) جدول ۴-۸-بررسی مدل های مختلف بین کرایه ووزن کالا(خروجی نرم افزار جدول ۴-۹-رگرسیون خطی برای متغییرهای مستقل وزن، مسافت طی شده در داخل کشور و مسافت طی شده خارج کشور(روش رگرسیون)| جدول ۴-۱۰- رگرسیون خطی برای متغییرهای مستقل وزن، مسافت طی شده در داخل کشور و مسافت طی شده خارج کشور (میزان خطاوضریب همبستگی)

جدول ۴-۱۱-رگرسیون خطی برای متغییرهای مستقل وزن، مسافت طی شده در داخل کشور و مسافت طی شده خارج کشور (میزان دقت مدل)

جدول ۴-۱۲-رگرسیون خطی برای متغییرهای مستقل وزن، مسافت طی شده در داخل کشور و مسافت طی شده خارج کشور (میزان ضرایب متغییرهای مستقل) جدول ۴-۱۳- رگرسیون خطی برای متغییرهای مستقل جدید واردشده به مدل روش رگرسیون مدل) جدول ۴-۱۴- رگرسیون خطی برای متغییرهای مستقل جدید واردشده به مدل میزان خطا وضریب همبستگی) جدول ۴-۱۵- رگرسیون خطی برای متغییرهای مستقل جدید واردشده به مدل میزان دقت مدل) جدول ۴-۱۶- رگرسیون خطی برای متغییرهای مستقل جدید واردشده به مدل (میزان ضرایب متغییرهای مستقل) جدول ۴-۱۷- متغییرهای مستقلی که خود برنامه به عنوان کاندید خروجی معرفی می کند ۸۳

 

جدول ۴-۱۸- رگرسیون خطی برای متغییرهای مستقل جدید واردشده به مدل (میزان خطا وضریب همبستگی) جدول ۴-۱۹- رگرسیون خطی برای متغییرهای مستقل جدید واردشده به مدل (میزان دقت مدل | جدول ۴-۲۰-رگرسیون خطی برای متغییرهای مستقل جدید واردشده به مدل (میزان ضرایب متغییرهای مستقل) جدول ۴-۲۱-رگرسیون خطی برای متغییرهای مستقل جدید واردشده به مدل (میزان خطا وضریب همبستگی) | جدول ۴-۲۲- رگرسیون خطی برای متغییرهای مستقل جدید واردشده به مدل (میزان دقت مدل) جدول ۴-۲۳-رگرسیون خطی برای متغییرهای مستقل جدید واردشده به مدل میزان ضرایب متغییرهای مستقل) جدول ۴-۲۴-رگرسیون خطی برای متغییرهای مستقل جدید واردشده به مدل متغییرهای مستقل ورودی به مدل) جدول ۴-۲۵- رگرسیون خطی برای متغییرهای مستقل جدید واردشده به مدل میزان خطا وضریب همبستگی) جدول ۴-۲۶-رگرسیون خطی برای متغییرهای مستقل جدید واردشده به مدل میزان دقت مدل) جدول ۴-۲۷-رگرسیون خطی برای متغییرهای مستقل جدید واردشده به مدل میزان ضرایب متغییرهای مستقل) جدول ۴-۲۸-خروجی نرم افزار S PLUS میزان تأثیر پارامترهای موثر بر مدل جدول ۴-۲۹- میزان ضریب همبستگی میان متغییر وابسته و متغییر مستقل در مدل های مختلف (درجه سوم) جدول ۴-۳۰- میزان ضریب همبستگی میان متغییر وابسته و متغییر مستقل در مدل های مختلف (درجه دوم) | جدول ۴-۳۱-میزان ضریب همبستگی میان متغییر وابسته و متغییر مستقل در مدل های مختلف (درجه سوم)

 

 


مبلغ قابل پرداخت 20,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۸ اسفند ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 30
کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

بسم الله الرحمن الرحیم*نکته مهم*لطفا قبل از اینکه به پشتیبانی پیام بدهید و سوال بپرسید ابتدا تمام توضیحات موجود در این صفحه را مطالعه کنید و سوالات متداول و دیدگاه های کاربران به همراه پاسخ های داده شده را با دقت بخوانید. چون اکثر سوالاتی که شما عزیزان از پشتیبانی میپرسید ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

افزایش قدبا متدجهانی گروتالردینامیک

بلند قد و جذاب شوید بنام خداوند بخشنده و مهربان سلام در این مطلب قصد داریم شما را با آخرین متد افرایش قد که تا مدت ها پیش در ایران ناشناخته بود آشنا کنیم. ...

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم قبل از هر چیزی اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که هنگام خرید کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم، دقت کنید شماره ی تماس مسئول و پشتیبان فروش درج شده باشد در غیر اینصورت آن خرید قابل اطمینان نیست. متاسفانه بعضی افراد با کپی تبلیغات کتاب ...

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

کتاب ارزشمند ونایاب گنج نامه شیخ بهایی واحمد وزیر دانلود کتاب نسخه نامه احمد وزیری (گنجنامه شیخ بهایی) با ۲۱۰۲ سند و نسخه معتبر نسخه نامه احمد وزیرکتابی جهت کاوش وتحقیق و پژوهش در علم گنج پژوهی برای محققین این علوم کهن شامل ۲۰۷ صفحه و بابیش از هزاران سند ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه فقط کافیست 5دقیقه متن زیر را بخوانید تا با ارزش میلیونی این پکیج آشناشوید. اولین پکیج 100% تضمینی اشتغازایی در ایران با این پکیج استثنایی که میلیونی ارزش دارد، شما میتوانید به صورت کاملا تضمینی از شر بیکاری خلاص شوید. و ما به شما قول میدهیم ...

کتاب اعجاب انگیز افزایش سایز آلت تناسلی|مسائل

در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به اندازه 3cm الي 8cm 2-افزايش طول تا بيش از50%اندازه فعلي در حالت راست وسفت ...

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

مادر احسان از دستش کلافه شده است. احسان ۱۰ سال دارد و در کلاس چهارم ابتدایی تحصیل می‌کند. او گاهی اوقات رفتارهای بد و پرخاشگرانه‌ای از خود نشان می‌دهد. احسان وقتی عصبانی می‌شود همه چیز را به هم می‌ریزد؛ از کوسن‌های مبل که به اطراف پرتاب می‌شود بگیرید تا کاغذ ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

مستند جدید و جنجالی تن فروشی

مستند جدید و جنجالی تن فروشی

جنجالی ترین و جدید ترین فیلم تاریخ جنسی ایران مستند جدید تن فروشی این فیلم ۱۰۰ درصد مورد نیاز شماست خلاصه فیلم ما امروز در ابتدای مسیری هستیم که غرب از ۲۰۰ سال پیش در راه آزادی‌های جنسی طی کرده‌است. مستند انقلاب جنسی، آزادی‌های جنسی در ایران را نمایش می‌دهد و ...

دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

کاملترین مجموعه فیلم و کتاب و پاورپوینت آموزش ویدئویی نرم افزار هلو در اینترنت زمان کل فیلم ها : 5 ساعت نوع فایل : ویدئویی کیفیت HD تعداد : 106 فایل ویدئویی قابل پخش در موبایل ، کامپیوتر یا دستگاه های پخش ویدئو به علاوه آموزش پاورپوینت هلو و کتاب آموزش هلو ...

آموزش کامل تله کینزی در دو روز

آموزش کامل تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

ترجمه کامل متون حقوقی لاتکست - LAW TEXTS - بر اساس کتاب

ترجمه کامل متون حقوقی لاتکست - LAW TEXTS - بر اساس کتاب

ترجمه کامل متون حقوقی لاتکست - LAW TEXTS بر اساس کتاب گودرز افتخار جهرمی منبع مهم آزمون ارشد 456 صفحه در قالب فایل pdf این فایل فقط شامل ترجمه فارسی است فصل اول : نظام حقوقی انگلستان فصل دوم : چند ملیتی ها فصل سوم : مقررات و مسئولیت فرآورده در ایالات متحده و جامعه ...

دانلود خلاصه کتاب روانشناسی پرورشی دکتر علی اکبر

دانلود خلاصه کتاب روانشناسی پرورشی دکتر علی اکبر

خلاصه کتاب روانشناسی پرورشی نوین دکتر علی اکبر سیف بسیار کامل مناسب دانشجویان و متقاضیان کنکور ارشد و دکتری جزوه ای 134 صفحه ای دارای خلاصه ای از 21 فصل کتاب +پاورپوینت روانشناسی تربیتی ...

سوال عملی Excel با جواب

سوال عملی Excel با جواب

دانلود نمونه سوال عملی اکسل همراه با جواب تشریحی تعداد فایل فشرده : 2 نوع فایل : Zip ...

دریافت فایل : سوال عملی Excel با جواب
کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

برای اینکه از همین امروز صاحب کسب و کار میلیونی شوید کافی است فقط چند دقیقه وقت بگذارید و توضیحات زیر را بخوانید. کسب درآمد میلیونی بدون نیاز به اینترنت شما توسط این پکیج می توانید در هر سه دقیقه ۵ هزار تومان درآمد کسب کنید. اگر شما فرد بیکاری هستید ؟ اگر ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

دانلود بسته آموزشی تقویت هوش جنین

دانلود بسته آموزشی تقویت هوش جنین

تقویت هوش جنین!!!!!!!!!!!! امروز برای شما همراهان همیشکی نسیم بوک کتابی در رابطه با اجرای تکنیکهای موفق دنیا در مورد تضمین سلامت روان،تقویت هوش جنین و زیبایی چهره آماده کرده ایم که در ادامه میتوانید دانلود کنید.... مطابق با آخرین یافته های دانشمندان بزرگ دنیااز جمله پروفسور ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

دانلود کتاب جز از کل pdf

دانلود کتاب جز از کل pdf

معرفی اجمالی محصول کتاب جزء از کل اثر استيو تولتز رمان «جزء از کل» نوشته‌ی «استیو تولتز» را «پیمان خاکسار» به فارسی برگردانده است. جزء از کل اولین رمان استیو تولتز، نویسنده‌ی استرالیایی است که در سال 2008 به انتشار رسید و همان سال، نامزد دریافت ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

دانلود کتاب الگوهای شمعی ژاپنی استیو نیسون

دانلود کتاب الگوهای شمعی ژاپنی استیو نیسون

راهنمای معاصر از شیوه سرمایه گذاری کهن شرق دور آیا مایلید سیستمی در تحلیل تکنیکال را که عصاره قرن‌ها کار مداوم است بیاموزید؟ سیستمی که انعطاف‌پذیری آن به حدی است که می‌توان آنرا با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال آمیخت؟ سیستمی قدرتمند که استفاده از آن، لذت وافری را به ...

آزمایشات و گزارشات روانشناسی تجربی (شامل شرح 36

آزمایشات و گزارشات روانشناسی تجربی (شامل شرح 36

مجموعه آزمایشات و روش تحقیق (گزارش کار) روانشناسی تجربی (آپدیت خرداد97) کاملترین مجموعه آزمایشات و گزارش کار روانشناسی در اینترنت (36 گزاش کار) این مجموعه بی نظیر شامل 36 آزمایش و گزارش کار روانشناسی تجربی به صورت فایل ورد (doc و pdf)صفحه آرایی شده و قابل ویرایش به ...

دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

پوکویو (اسپانیایی: Pocoyó) نام یک مجموعهٔ تلویزیونی کارتونی اسپانیایی-بریتانیایی است که ویژه کودکانِ پیش‌دبستانی ساخته شده است و خالق آن «گی‌یرمو گارسیا کارسی»، «کُلمن لوپز»، «لوئیس گایه‌گو» و «دیوید کانتویا» هستند. تاکنون دو فصل از این مجموعه ...

محبوب ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا


مطالب تصادفی

 • پاورپوینت +خلاصه تاریخ تحلیلی صدر اسلام +نمونه سوال
 • خلاصه دروس نقشه و نقشه خوانی در جغرافیا
 • کتاب جامعه‌شناسی رمان جورج لوکاچ
 • لویاتان تامس هابز حسین بشیریه
 • کتاب حقوق حیوانات دیوید کالز – هامار در 36 صفحه
 • علائم هشدار دهنده سرطان معده
 • هشت جلد کتاب طب سنتی مخصوص اندروید
 • خرید مانتو تابستانه سرمه با قیمت باورنکردنی
 • خرید تخم مرغ پز برقی شگفت انگیز
 • دستگاه تراش و پوست کن میوه و سبزیجات
 • دستگاه انار دونه کن حرفه ای با تخفیف ویژه
 • انواع کفش و کیف دخترانه، زنانه و مردانه با قیمت های استثنایی

moballegh1149@gmail.com

نرم افزارها، کتاب ها و جزوه های نایاب