تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

نرم افزارها، کتاب ها و جزوه های نایاب

نرم افزارهای بسیار کم یاب و فوق العاده


دسته بندی سایت

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 69
  • بازدید دیروز : 295
  • بازدید کل : 38790

مقایسه اثرگذاری هویت برند بر قصد خرید در برندهای اصلی و مقلّد


مقایسه اثرگذاری هویت برند بر قصد خرید در برندهای اصلی و مقلّد

پایان نامه با عنوان"مقایسه اثرگذاری هویت برند بر قصد خرید در برندهای اصلی و مقلّد" با فرمت ورد و قابل ویرایش

تنها وجهی که در تمامی تعارف ارائه شد توسط نویسندگان و صاحب­نظران مختلف یکسان و مشترک می­باشد، بعد شخصیت برند[1] است که یکی از مهم­ترین وجوه هویت برند می­باشد.

هویت برند نیاز دارد تا بر نقاط متمایزی که برای شرکت مزیت رقابتی ایجاد می­کند، تمرکز می­کند. اساس هویت برند بر درک کامل و همه جانبه از مشتریان، رقبا و محیط کسب و کار یک شرکت استوار است. هویت برند مجموعه­ای منحصربه­فرد از ارتباطات برند است که، به وعده­ی داده شده به مشتریان دلالت دارد

[1].Brand Personality

- ابعاد هویت

یک برند برای آن­که قدرتمند باشد و قوی بماند، وظیفه دارد که نسبت به هویت خود، وفادار باشد. مفهوم هویت بر پایه­ی سه کیفیت فرمول­بندی می­شود: دوام، انسجام و واقع­گرایی (کپفرر، 1385: 63).

یک برند در وهله­ی اول، یک پیکر[1]؛ ترکیبی از ویژگی­های مستقل که ممکن است یا قابل رؤیت باشند (با ذکر برند، بی­درنگ به ذهن آیند)، یا نهفته. پیکر اساس یک برند است. در ساختن برند پیکر یک ضرورت است (کپفرر، 1385: 64-63). تمام برندهایی که در بازار فعال هستند، یک محصول کلیدی دارند که اساس رشد و توسعه محصول­ها و برندهای دیگر، بر آن بنا نهاده شده است. این محصول­های کلیدی، به مانند ساقه­ی یک درخت یا یک گل می­­مانند. به این ساقه در مدیریت برند، پیکر می­گویند

[1].Statue

شخصیت[1] برند، یکی از مهم­ترین اجزای تشکیل­دهنده­ی هویت برند است (جونز و همکاران، 2009). آكر(1996)، آن­را به­عنوان يكي از ابعاد هسته­اي هويت برند و اتفاقاً به­عنوان نزديك­ترين متغير به فرآيند تصميم­گيري مصرف كننده براي خريد توصيف كرده است. در واقع شخصیت برند، عنصر مرکزی (هسته) هویت برند است. مقیاس شخصیت برند از علم روانشناسی مشتق می­شود. هر برندی شخصیتی دارد. برند یک منش کسب می­کند (کپفرر، 1385: 65). شاید برای هر فرد این پرسش پیش­آید که چرا بعضی از سازمان­ها از حیواناتی مانند میمون، سمور و غیره در برنامه­های برندسازی خود استفاده می­کنند. پاسخ به این پرسش در بعدِ شخصیت برند قرار دارد. شخصیت عنصری مهم در هویت برند است (به آبادی، 1388: 54).

[1].Personality

فهرست مطالب

فصل اول 1

1-1-مقدمه 2

1-2- ضرورت و اهميت انجام تحقیق 3

1-3-بیان مسئله 3

1-4-قلمرو تحقیق 5

1-4-1- قلمرو موضوعی تحقیق 5

1-4-2- قلمرو مکانی تحقیق 5

1-4-3- قلمرو زمانی تحقیق 5

1-5-اهداف تحقیق 6

1-6- سؤال تحقیق 6

1-6-1– سؤال اصلی 6

1-6-2- سؤال های فرعی 6

1-7- فرضیه­های تحقیق 7

1-8- تعریف واژه­های کلیدی 7

1-8-1- تعریف مفهومی واژه ­ها 7

1-9- خلاصه فصل 10

فصل دوم 11

2-1- مقدمه 12

2-2- قصد خرید 14

2-3- هویت برند 18

2-3-1- کلیات 18

2-3-2- تاریخچه برند 19

2-3-3- از عصر تولیدگرایی به عصر برندمحوری 19

2-3-4- اهمیت برند 20

2-3-5- تعریف برند 22

2-3-6- فرآیند ایجاد برند 23

2-3-7- وجوه برند 24

2-3-7-1- برند دستاورد مجموعه­ای از رفتارهاست 24

2-3-7-2- برند تنها در ذهن ماست 24

2-3-8- ساختار برند 25

2-3-8-1- ساختار مشهود 25

2-3-8-1- ساختار نامشهود 25

2-3-9- مفهوم هویت برند 26

2-3-10- دیدگاه­های مختلف درباره­ی هویت برند 27

2-3-11- ابعاد هویت 27

2-3-12- منشور هویت 28

2-3-12-1- پیکر 28

2-3-12-2- شخصیت 29

2-3-12-3- فرهنگ 31

2-3-12-4-رابطه 31

2-3-12-5- بازتابش 32

2-3-12-6- خودانگاره 32

2-3-13- منابع هویت برند 33

2-3-13-1- کلیات 33

2-3-13-2- معیارهای انتخاب عناصر برند 33

2-3-13-3- نام برند 34

2-3-13-4- URL 35

2-3-13-5- لوگو و نماد 36

2-3-13-6- کاراکترها 38

2-3-13-7- شعار 39

2-3-13-8- طنین 39

2-3-13-9- بسته­بندی 40

2-4- تصویر برند 41

2-5- تعریف کیفیت ادراک شده 44

2-5-1- مفهوم ارزش از ديدگاه­هاي متفاوت 44

2-5-1-1- مفهوم ارزش درک شده مشتری 45

2-5-1-2- مؤلفه­هاي ارزش از دید مشتری 48

2-5-1-3- چارچوب وسیله-نتیجه 48

2-5-1-4- چارچوب مؤلفه­های ارزش 50

2-4-1-5- چارچوب نسبت هزینه- منفعت 51

2-4-1-6- ابعاد كليدي ارزش 53

2-6- برند مقلّد 55

2-5-1- انواع تقلید از برند 57

2-6- ملاحظات حقوقی در بحث برندسازی 58

2-6-1- مبحث علائم تجاری در حوزه­ی نام­ها 59

2-6-2- مباحث علائم تجاری در حوزه بسته­بندی 60

2-7- تحقیقات مشابه داخلی و خارجی 61

2-7-1- مطالعات انجام شده در داخل کشور 61

2-7-2- مطالعات انجام شده در خارج کشور 77

2-8- جمع­بندی پیشینه تجربی 89

2-8-1- جمع­بندی پیشینه­های تجربی داخلی 89

2-8-2- جمع­بندی پیشینه های تجربی خارجی 97

9-2- خلاصه فصل 103

فصل سوم 105

3-1- مقدمه 109

3-2- الگوی مفهومی تحقیق و فرضیه­ها 109

3-3- روش تحقيق 111

3-4- جامعه آماري 111

3-5- حجم نمونه و روش نمونه‌گيري 112

3-6- روش گردآوري داده‌‌ها 113

3-6-1- مطالعات کتابخانه­ای و اینترنتی 113

3-6-2- پرسشنامه 113

3-6-2-1- شرح پرسشنامه 113

3-7- انتخاب برند 114

3-8- روايي ابزار پژوهش 117

3-9- پايايي ابزار پژوهش (قابليت اعتماد) 117

3-10- ابزارها و روش­های تجزيه و تحليل داده­ها 118

3-11- خلاصه فصل 118

فصل چهارم 119

4-1- مقدمه 120

4-2- ویژگی­های جمعیت شناختی پاسخ­دهندگان و جامعه­آماری 120

4-2-1- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت 120

4-2-2- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن 121

4-2-3- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل 122

4-3- تحلیل استنباطی داده­ها 123

4-3-1 – مدل­های اندازه­گیری 124

4-3-1-1- مدل اندازه­گیری نام برند 124

4-3-1-2- مدل اندازه­گیری لوگو و نماد 126

4-3-1-3- مدل اندازه­گیری کاراکتر 128

4-3-1-4- مدل اندازهگیری شعار و طنین 130

4-3-1-5- مدل اندازه­گیری بسته­بندی 132

4-3-1-6- مدل اندازه­گیری تصویر برند 134

4-3-1-7- مدل اندازه­گیری ارزش درک شده 135

4-3-1-8- مدل اندازه­گیری قصد خرید 136

4-3-2- آزمون همبستگی بین متغیرهای پژوهش 137

4-3-3- آزمون فرضیات تحقیق 138

4-3-3-1- آزمون الگوی مفهومی پژوهش با استفاده از مدل­یابی معادلات ساختاری 138

4-3-3-1-5- نتیجه آزمون مدل نهایی 143

4-3-3-2- آزمون ویلکاکسون 144

4-4- خلاصه فصل 147

فصل پنجم 148

5-1- مقدمه 149

5-2- مرور مختصر بر روند پژوهش 150

5-3- یافته­ها 150

5-3-1- بررسی یافته‌های پژوهش با توجه به آزمون مدل معادلات ساختاری 150

5-3-2- بررسی یافته‌های پژوهش با توجه به آزمون ویلکاکسون 152

5-4- بحث و نتیجه­گیری 152

5-5- پیشنهادات کاربردی 157

5-6- محدودیت­های پژوهش 159

5-7- پیشنهادات برای پژوهش­های آتی 159

فهرست منابع و مأخذ 161

منابع فارسی 162

منابع خارجی 168

ضمائم و پیوست­ها 175

پیوست1) پرسشنامه پژوهش 176

پیوست2) خروجی نرم افزار SPSS برای آزمون آلفای کرونباخ 182

پیوست3) همبستگی بین متغیرهای پژوهش 182

پیوست4) خروجی نرم افزار SPSS برای آزمون ویلکاکسون 183

پیوست5) خروجی نرم افزار AMOS18، مربوط به تایید الگوی مفهومی برند اصلی پژوهش 185

پیوست6) خروجی نرم افزار AMOS18، مربوط به تایید الگوی مفهومی برند مقلّد پژوهش 190

پیوست7) خروجی آزمون کلموگروف اسمیرنف 191

پیوست8) جدول کرجسی و مورگان و نیز کوهن 193

پیوست9) متن مصاحبه با خبرگان 193

فهرست اشکال

شکل2-1 : فرآیند تصمیم خرید 15

شکل 2-2 : مراحل بین ارزیابی گزینه­ها و تصمیم خرید 16

شکل 2-3: منشور هویت برند 28

شکل 2-4: ابعاد شخصیت برند 30

شکل 2- 5 :گروه­های ارزش 45

شکل 2-6: سلسله مراتب ارزش مشتری 49

شکل 2-7 :مؤلفه­های تعيين­کننده ارزش يک کالا يا خدمت از ديدگاه مشتری 51

شکل4-1- مدل اندازه­گیری نام برند اصلی استاندارد شده 124

شکل4-2- مدل اندازه­گیری نام برند مقلّد استاندارد شده 125

شکل4-3- مدل اندازه­گیری لوگو ونماد برند اصلی استاندارد شده 126

شکل4-4- مدل اندازه­گیری لوگو ونماد برند مقلّد استاندارد شده 127

شکل4-5- مدل اندازه­گیری کاراکتر برند اصلی استاندارد شده 128

شکل4-6- مدل اندازه­گیری کاراکتر برند مقلّد استاندارد شده 129

شکل4-7- مدل اندازه­گیری شعار و طنین برند اصلی استاندارد شده 130

شکل4-8- مدل اندازه­گیری شعار و طنین برند مقلّد استاندارد شده 131

شکل4-9- مدل اندازه­گیری بسته­بندی برند اصلی استاندارد شده 132

شکل4-10- مدل اندازه­گیری بسته بندی برند مقلّد استاندارد شده 133

شکل4-11- مدل اندازه­گیری تصویر برند اصلی استاندارد شده 134

شکل4-12- مدل اندازه­گیری تصویر برند مقلّد استاندارد شده 134

شکل4-13- مدل اندازه­گیری ارزش درک شده برند اصلی استاندارد شده 135

شکل4-14- مدل اندازه­گیری ارزش درک شده برند مقلّد استاندارد شده 135

شکل4-15- مدل اندازه­گیری قصد خرید برند اصلی استاندارد شده 136

شکل4-16- مدل اندازه­گیری قصد خرید برند مقلّد استاندارد شده 136

شکل 4-17: آزمون تحلیل مسیراستاندارد شده برند اصلی 139

شکل 4-18: آزمون تحلیل مسیرغیر استاندارد شده برند اصلی 140

شکل 4-19: آزمون تحلیل مسیراستاندارد شده برند مقلّد 141

شکل 4-20: آزمون تحلیل مسیرغیر استاندارد شده برند مقلّد 142

 

فهرست جداول

جدول 2-1: مفهوم­سازی هویت برند 27

جدول 2-2: اجزاء تشکیل­دهنده مفهوم­سازی ارزش ادراک شده 52

جدول2-3: جمع­بندی پیشینه­های تجربی داخلی 89

جدول2-4: جمع­بندی پیشینه­های تجربی خارجی 97

جدول شماره 3-2: دسته­بندی سوالات 114

جدول 3-3 :پايايي کل پرسشنامه 117

جدول شماره4-1: فراوانی و درصد جنسیت پاسخ­دهندگان 120

جدول شماره4-2: فراوانی و درصد سن پاسخ­دهندگان 121

جدول شماره4-3: فراوانی و درصد وضعیت تأهل پاسخ دهندگان 122

جدول شماره4-6: شاخص­های برازش نام برند 125

جدول شماره4-7: شاخص­های برازش لوگو و نماد 127

جدول شماره4-8: شاخص­های برازش کاراکتر 129

جدول شماره4-9: شاخص­های برازش شعار و طنین 131

جدول شماره4-10: شاخص­های برازش بسته­­بندی 133

جدول شماره4-11: شاخص­های برازش تصویر برند 134

جدول شماره4-12: شاخص­های برازش ارزش درک شده 135

جدول شماره4-13: شاخص­های برازش قصد خرید 136

جدول شماره 4-14: همبستگی بین متغیرهای پژوهش؛ برند اصلی 137

جدول شماره 4-15: همبستگی بین متغیرهای پژوهش؛ برند مقلّد 137

جدول شماره 4-16: شاخص­های برازندگی مدل مفهومی پژوهش 143

جدول شماره 4-17: نتایج آزمون فرضیه­ها 143

جدول4-18.نتایج حاصل از آزمون کلموگروف اسمیرنف 145

جدول4-19.نتایج حاصل از آزمون ویلکاکسون؛ تصویر برند 145

جدول4-20.نتایج حاصل از آزمون ویلکاکسون؛ ارزش درک شده 146

جدول4-21.نتایج حاصل از آزمون ویلکاکسون؛ هویت برند 146

 


مبلغ قابل پرداخت 20,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۸ اسفند ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 16
کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1396/11/12 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

بسم الله الرحمن الرحیم*نکته مهم*لطفا قبل از اینکه به پشتیبانی پیام بدهید و سوال بپرسید ابتدا تمام توضیحات موجود در این صفحه را مطالعه کنید و سوالات متداول و دیدگاه های کاربران به همراه پاسخ های داده شده را با دقت بخوانید. چون اکثر سوالاتی که شما عزیزان از پشتیبانی میپرسید ...

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید3 دی1396 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم قبل از هر چیزی اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که هنگام خرید کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم، دقت کنید شماره ی تماس مسئول و پشتیبان فروش درج شده باشد در غیر اینصورت آن خرید قابل اطمینان نیست. متاسفانه بعضی افراد با کپی تبلیغات کتاب ...

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

کتاب ارزشمند ونایاب گنج نامه شیخ بهایی واحمد وزیر دانلود کتاب نسخه نامه احمد وزیری (گنجنامه شیخ بهایی) با ۲۱۰۲ سند و نسخه معتبر نسخه نامه احمد وزیرکتابی جهت کاوش وتحقیق و پژوهش در علم گنج پژوهی برای محققین این علوم کهن شامل ۲۰۷ صفحه و بابیش از هزاران سند ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) فیک کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی ...

دانلود طرح جابر اول دبستان حیوانات اهلی به همراه

دانلود طرح جابر اول دبستان حیوانات اهلی به همراه

دانلود طرح جابر اول دبستان حیوانات اهلی به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام دانلود طرح جابر اول دبستان حیوانات اهلی به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار شما ...

جزوه دست نویس تاریخ ادبیات

جزوه دست نویس تاریخ ادبیات

جزوه دست نویس تاریخ ادبیات عمومی.کل نکته های تاریخ ادبیات جمع اوری شده.توسط رتبه ۲۱ سراسری که واسه خودش نکته برداری کرده.بسیار بسیار ارزشمند.پیشنهاد میکنم این جزوه رو از دست ندهید.واسه کنکور همین جزوه دست نویس رو بخونید کافیه. ...

درمان قطعی و همیشگی زود انزالی (بدون بازگشت)

چطور درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردم سرانجام علت اصلی زود انزالی کشف شد درمان زود انزالی به دور از هیاهوی تبلیغات ؛ مطلبی که میخوانید تبلیغات نیست لطفاً تا آخر با دقت بخوانید چون مطمئنیم هم شگفت زده خواهید شد هم به نتیجه خواهید رسید باز هم تأکید میکنم ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

طرح جابر کلاس ششم ابتدایی پوسیدگی دندان به همراه

طرح جابر کلاس ششم ابتدایی پوسیدگی دندان به همراه

طرح جابر کلاس ششم ابتدایی پوسیدگی دندان به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام طرح جابر کلاس ششم ابتدایی پوسیدگی دندان به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار شما ...

طرح جابر پایه سوم دبستان ابر ها و انواع آن به

طرح جابر پایه سوم دبستان ابر ها و انواع آن به

طرح جابر پایه سوم دبستان ابر ها و انواع آن به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام طرح جابر پایه سوم دبستان ابر ها و انواع آن به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار ...

بهترین نمونه طرح جابر چهارم آشنایی با قلب به

بهترین نمونه طرح جابر چهارم آشنایی با قلب به

بهترین نمونه طرح جابر چهارم آشنایی با قلب به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام بهترین نمونه طرح جابر چهارم آشنایی با قلب به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار ...

نمونه طرح جابر پنجم ابتدایی چشم انسان به همراه

نمونه طرح جابر پنجم ابتدایی چشم انسان به همراه

نمونه طرح جابر پنجم ابتدایی چشم انسان به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام نمونه طرح جابر پنجم ابتدایی چشم انسان به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار شما قرار ...

دانلود رایگان افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

دانلود رایگان افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد جذابیت شما را افزون اعتماد بنفس شما را شارژ و امتیازی خواهد شد برای رسیدن به موفقیت _بر اساس مطالعات انجام شده هر اینچ (هر اینچ برابر با دو ونیم سانت است)اضافه قد نتایج زیر را در بر خواهد داشت _افزایش درآمد سالانه به میزان ۵٠٠دلار _افزایش بلندی ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

نکات ترجمه عربی

نکات ترجمه عربی

جزوه کامل نکات ترجمه عربی به همراه ارائه نکات تکنیکی و تستی عالی دیگر برای ترجمه بهانه نیاورید ...

دریافت فایل : نکات ترجمه عربی
نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

نمونه طرح جابر کلاس پنجم شکل گیری رنگین کمان ها

نمونه طرح جابر کلاس پنجم شکل گیری رنگین کمان ها

نمونه طرح جابر کلاس پنجم شکل گیری رنگین کمان ها به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام نمونه طرح جابر کلاس پنجم شکل گیری رنگین کمان ها به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که ...

دانلود کتاب الگوهای شمعی ژاپنی استیو نیسون

دانلود کتاب الگوهای شمعی ژاپنی استیو نیسون

راهنمای معاصر از شیوه سرمایه گذاری کهن شرق دور آیا مایلید سیستمی در تحلیل تکنیکال را که عصاره قرن‌ها کار مداوم است بیاموزید؟ سیستمی که انعطاف‌پذیری آن به حدی است که می‌توان آنرا با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال آمیخت؟ سیستمی قدرتمند که استفاده از آن، لذت وافری را به ...

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه فقط کافیست 5دقیقه متن زیر را بخوانید تا با ارزش میلیونی این پکیج آشناشوید. اولین پکیج 100% تضمینی اشتغازایی در ایران با این پکیج استثنایی که میلیونی ارزش دارد، شما میتوانید به صورت کاملا تضمینی از شر بیکاری خلاص شوید. و ما به شما قول میدهیم ...

تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

دانلود کتاب حقوق ثبت (اسناد و املاک) - غلامرضا

دانلود کتاب حقوق ثبت (اسناد و املاک) - غلامرضا

دانلود کتاب حقوق ثبت (اسناد و املاک) غلامرضا شهری منبع رشته حقوق دانشگاه پیام نور شامل 238 صفحه pdf ...

نمونه سوالات آزمون موسسه امام خمینی (ره)

نمونه سوالات آزمون موسسه امام خمینی (ره)

مجموعه ای از کاملترین نمونه سوالات آزمون موسسه امام خمینی که با فرمت pdf ذخیره شده است را برای شرکت کنندگان عزیز این آزمون آماده دانلود نمودیم.همانطور که میدانید برای شرکت در هر آزمونی مرور سوالات آزمون های دوره های گذشته میتواند نقش بسزایی در قبولی شما در آزمون داشته باشد با ...

کسب درآمد 600 هزار تومان در کمتر از 60 دقیقه

کسب درآمد 600 هزار تومان در کمتر از 60 دقیقه

سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و شیفت هم باشد میتواند در روز 40000 تومان درآمد کسب کند که خوب بد ...

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

برای رفتن به سایت الیمپ کلیک کنید برای شناخت کار با اندیکاتور binary و کسب درآمد از سایت الیمپ ما ویدیو های اموزشی برای شما تهیه کردیم تا دوستان از صفر تا صد با این روش کار آشنا شوند مراحلی که شما یاد خواهید گرفت .. آموزش ثبت نام در سایت الیمپ و وب مانی - آموزش شارژ ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت اگر هدف شما، کسب درآمد می باشد، حتما توصیه می کنیم کانال زیر رو تو تلگرامتون ببینید. لازم نیست عضو کانال بشین. عبارت Miliooni@ رو توی جستجوی تلگرامتون بزنید و روی کانال باز ...

کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

برای اینکه از همین امروز صاحب کسب و کار میلیونی شوید کافی است فقط چند دقیقه وقت بگذارید و توضیحات زیر را بخوانید. کسب درآمد میلیونی بدون نیاز به اینترنت شما توسط این پکیج می توانید در هر سه دقیقه ۵ هزار تومان درآمد کسب کنید. اگر شما فرد بیکاری هستید ؟ اگر ...

اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

محبوب ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا


مطالب تصادفی

  • پاورپوینت معرفي سيستم هاي ترمز در خودروها
  • پاورپوینت و pdf "اشکال دارویی" در 15 اسلاید
  • پاورپوینت و pdf رشد و نموّ در كودكان در 55 اسلاید 
  • پاورپوینت و pdf"روان درمانی شناختی رفتاری" در 37 اسلاید
  • چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم؟
  • علائم هشدار دهنده سرطان معده
  • هشت جلد کتاب طب سنتی مخصوص اندروید

moballegh1149@gmail.com

نرم افزارها، کتاب ها و جزوه های نایاب